Polityka prywatności

Stosowanie plików Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Usługodawca szanuje prawo Usługobiorców do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem Serwisu
 2. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu

 

§2. Dane gromadzone przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez Usługobiorców, wyłącznie, kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Wszelkie informacje przekazywane przez Usługobiorców przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.
 3. Usługodawca gromadzi oraz przetwarza:
  1. dane niezbędne do zarejestrowania Usługobiorcy oraz utworzenia Konta – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, imię i nazwisko, kraj pochodzenia a także nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer telefonu,
 4. Usługodawca gwarantuje wszystkim Usługobiorcom prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu

 

§3. Sposób wykorzystania danych osobowych.

 1. Usługodawca może wykorzystywać informacje przekazane przez Usługobiorcę wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Usługobiorcy o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Usługobiorcy każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności:
  1. w celu obsługi procesu rejestracji,
  2. utworzenia Konta,
  3. logowania do Konta,
  4. świadczenia usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  5. umożliwienia kontaktu pomiędzy usługobiorcą a administratorami serwisu
 3. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Usługodawcy oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca wyraża zgodę podczas Rejestracji.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane są przez okres korzystania z Serwisu tj. posiadania Konta w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta wszelkie dane Usługobiorcy zostają usunięte.
 5. Usługodawca wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Usługobiorcy. Usługobiorca może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 6. Usługodawca wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Usługobiorcy. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Usługobiorcy w serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

§4. Zabezpieczenia

 1. Usługodawca dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych Usługobiorców, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 2. Usługobiorca odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.
 3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy pod adresem:
 4. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Usługodawca nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

 

§5. Postanowienia końcowe.

 1. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć Konto.
 2. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracji oraz zakładając Konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej, Usługobiorca będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.
 4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z tego serwisu.
Zmień ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera. Zasady Polityki Prywatności. Nie wyświetlaj więcej tego komunikatu.