Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, Warszawa, 1300m2