Potrzeba chłodnego dachu

Ciepło, cieplej, gorąco. Stale podwyższająca się temperatura otoczenia i silne promieniowanie słoneczne nagrzewają dachy budynków, zwiększając zyski cieplne w całym pomieszczeniu.

Przegrzany dach szybko się starzeje, a wysoka temperatura może prowadzić do strat w produktach, gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także wyższych kosztów chłodzenia.

Jest na to rozwiązanie! Wodoszczelna powłoka COOL-R tworzy szczelną powłokę dachową, która dzięki swoim właściwościom refleksyjnym odbija 86% promieni słonecznych, obniżając temperaturę pod dachem nawet o 10 stopni. Oznacza to, że COOL-R:

 • znacznie redukuje koszty związane z działaniem instalacji klimatyzacyjnych
 • poprawia komfort cieplny pomieszczeń
 • wydłuża żywotność dachu
 • dostarcza dodatkowych punktów w certyfikacji LEED oraz BREEAM

 

Obiekty, w których warto zastosować chłodny dach

Zarządzasz zakładami produkcyjnym, magazynami lub obiektami hodowlanymi? Jeśli tak, na pewno zdajesz sobie sprawę z wielkości kosztów, jakie generuje chłodzenie tego typu przestrzeni.

Nagrzewające się promieniami słonecznymi dachy utrudniają utrzymanie komfortowych warunków pracy, obniżają dobrostan zwierząt i mogą prowadzić do strat zgromadzonych zapasów. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie:

 • w tym samym czasie znajduje się duża liczba osób,
 • urządzenia produkcyjne generują dodatkowe ciepło,
 • przechowuje się towary wymagające rygoru temperaturowego, np. leki, mięso, warzywa,
 • hoduje się bydło, trzodę, owce oraz drób.

Jeśli zależy Ci na ograniczeniu zysków cieplnych i oszczędnych rozwiązaniach, poznaj wodoszczelną powłokę dekarską COOL-R. Odbija 86% promieni słonecznych, obniżając temperaturę pod dachem nawet o 10 stopni.

COOL-R:

 • jest łatwy w aplikacji
 • znacznie redukuje koszty związane z działaniem instalacji klimatyzacyjnych (nawet do 25%)
 • zwiększa trwałość dachu
 • pozwala na utrzymanie komfortowych warunków bez dodatkowego wyposażenia
 • ogranicza emisję CO2
 • nie wymaga zamykania obiektu na czas instalacji powłoki
 • może być aplikowany na istniejące poszycie (nie wymaga nowego poszycia)

 

Zagrożenia i problem wynikające z przegrzanego dachu

Wysokie koszty energii, obniżenie wydajności pracy, straty w magazynowanych produktach – to tylko niektóre z zagrożeń wynikających z przegrzania przestrzeni przemysłowych. Silne promieniowanie słoneczne i coraz wyższa temperatura otoczenia potrafią przysporzyć wielu problemów:

 1. Nieodpowiednio zabezpieczone budynki tworzą nieprzyjazne środowisko dla pracowników, którzy mogą poczuć się osłabieni i stracić na swojej produktywności. Wymaga to także stosowania dodatkowych przerw i generowania kolejnych strat finansowych.
 2. Hipermarkety, zakłady produkcyjne oraz magazyny mogą przez duże nasłonecznienie zwiększać eksploatację urządzeń klimatyzujących. Większy pobór energii przyczynia się do większych kosztów chłodzenia.
 3. Przegrzane agregaty znacząco obniżają wydajność, a ewentualne przerwy w dostawie energii odbijają się na zyskach firmy.

Aby ochronić zarządców przed skutkami wysokich temperatur stworzyliśmy wodoszczelną powłokę COOL-R. Jest trwała, zapewnia hydroizolację i obniża temperaturę pod dachem nawet o 10 stopni bez dodatkowego sprzętu.

COOL-R to proste rozwiązanie, które pozwala zmniejszyć koszty chłodzenia nawet o kilkaset tysięcy złotych.