Na sumaryczne zyski ciepła składają się zyski od słońca, wewnętrzne zyski ciepła oraz zyski wynikające z przenikania energii cieplnej z pomieszczeń o wyższej temperaturze. Jeśli są za duże, w pomieszczeniu wzrasta temperatura, a to prowadzi często do spadku komfortu użytkowników, strat w magazynowanych produktach, ale także wzrostu kosztów utrzymania klimatyzacji i wentylacji w miesiącach letnich. Technologia chłodnego dachu w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie zysków ciepła przez często największą przegrodę w budynkach wielkopowierzchniowych, czyli dach.

  

Nie tylko straty, ale też zyski

W ostatnich latach wiele mówi się o ograniczaniu start ciepła. Na całym świecie rosną wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych. Ustawodawcy dążą do minimalizacji zużycia energii zarówno w okresie zimowym na ogrzewanie, jak i w letnim na chłodzenie. Przy projektowaniu i modernizacji dachów stawia się przede wszystkim na zastosowanie odpowiednio grubej oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej. To rozwiązanie doskonale ogranicza straty ciepła w miesiącach zimowych, a w lecie chroni przed nagrzewaniem. Co jest szczególnie istotne, ponieważ zjawisko przegrzewania budynków negatywnie wpływa na wydajność pracowników, obciążenie urządzeń klimatyzacyjnych, a co za tym idzie większą emisję CO2. Z tego względu warto rozważyć wzmocnienie systemu termoizolacji o dodatkowy element, jakim jest chłodny dach z powłoką COOL-R, który chroni przed nadmiernymi zyskami energii z promieniowania słonecznego. Czy jest on sposobem na obniżenie zysków ciepła?

 

Chłodny dach

Picture2

Potrzeba regulacji

Transmisja ciepła przez przegrodę zależy od oporu cieplnego przegrody i różnicy temperatur z obu jej stron. Jeśli temperatura na zewnątrz i wewnątrz jest taka sama, zjawisko transmisji ciepła nie zachodzi. Powłoka COOL-R reguluje temperaturę dachu na zewnątrz, co za tym idzie, wpływa także na obniżenie temperatury wewnątrz budynku, pod dachem. Co ciekawe, określenie „chłodny dach” w rzeczywistości nie odnosi się do przegrody jako takiej, a jedynie do materiału zastosowanego jako wierzchnia warstwa. Jakie właściwości ma ta technologia?

 

Chłodne powłoki dekarskie

Tzw. chłodne dachy charakteryzują się współczynnikiem odbicia promieniowania słonecznego (albedo) na poziomie 0,70 i emisją termiczną minimum 0,75. To czynniki zasadnicze dla uzyskania odpowiedniego bilansu energetycznego. Dla przykładu refleksyjność płynnej powłoki marki COOL-R wynosi 85,7%±0,2, a wartość emisyjności wynosi 0.85±0.03. Pierwszy oznacza stosunek sumy energii słonecznej padającej na dach do ilości energii przez niego odbitej. Drugi wspomniany parametr dotyczy zdolności odprowadzania zaabsorbowanej energii cieplnej. Tym samym powłoka charakteryzuje się dużą refleksyjnością, zatem powoduje odbicie światła. Jednocześnie posiada dużą emisyjność, więc nie absorbuje  i nie przekazuje nadmiaru energii do wewnątrz. Dla przykładu, dach pokryty aluminium doskonale odbija światło, ale ze względu na niską emisyjność absorbuje energię i transmituje ją do wnętrza. Co ważne, COOL-R współpracuje z każdym rodzajem dachu, zarówno płaskim jak i skośnym,  może być aplikowany na wszystkie popularne w budownictwie podłoża.

 

SRI

Właściwości refleksyjne i emisyjne dachu pokrytego powłoką COOL-R

 

Wysoka temperatura wyeliminowana krok po kroku

Niskie zyski ciepła można uzyskać poprzez zastosowanie materiałów (tj. chłodny dach) charakteryzujących się dużą refleksyjnością i emisyjnością, utrudniających transmisję ciepła do wnętrza budynku. Ponadto warto wziąć pod uwagę inne elementy wpływające na zyski cieplne.

 

Kolor i faktura dachu wpływają na temperaturę, dlatego w upały nie warto zakładać czarnego swetra. Dlaczego? Ponieważ ciemne kolory pochłaniają ciepło. Dla przykładu, w ciepły letni dzień temperatura na dachu z blachy ocynkowanej będzie wynosić średnio 60°C, a na antracytowym już 80-85°C.  Ważna jest również faktura. Gładkie powierzchnie mają niższą zdolność oddawania ciepła ze względu na mniejszą powierzchnię, przez którą ciepło może emitować. Lepszym rozwiązaniem są powierzchnie o porowatej strukturze, które łatwiej oddają zakumulowane ciepło. W związku z tym wysokorefleksyjna powłoka COOL-R ma jasny kolor i tworzy bezspoinową warstwę wodoszczelną, która dopasowuje się do podłoża, na jakie jest nanoszona.

 

20190718 203212

Dach pokryty wysokorefleksyjną powłoką COOL-R, Bolesławiec, Polska

 

Sprawdzona skuteczność

W budynkach z instalacją klimatyzacyjną niekontrolowane nadmierne zyski cieplne generują szereg problemów polegających m.in. na bardzo dużym zużyciu energii na chłodzenie, co przekłada się na wysoką wartość wskaźnika EP i wysokie rachunki za energię elektryczną. Dlatego też warto wykonać kalkulację bilansu cieplnego przed i po zastosowaniu tzw. chłodnego dachu.

Wszyscy inwestorzy decydujący się na markę COOL-R mogą skorzystać ze specjalnej kalkulacji. Firma nie tylko wykonuje analizę bilansu ciepła przed i po zastosowaniu chłodnego dachu. Na bazie szczegółowych danych na temat inwestycji (współczynnik przenikania ciepła U, koszt 1kWh, powierzchnia ścian i dachu, lokalizacja) eksperci firmy obliczają, ile oszczędności w skali roku zyskają inwestorzy z tytułu lepszej efektywności systemu klimatyzacji i wentylacji po renowacji dachu. Na podstawie tych danych można ustalić także czas zwrotu inwestycji w chłodny dach. Eksperci COOL-R w swoich obliczeniach biorą pod uwagę szereg elementów, takich jak m.in. punkty energochłonne, strefa klimatyczna, lokalizacja, dobowy rozkład temperatur, typ i grubość przegród. Każda inwestycja jest traktowana indywidualnie. Dodatkowo aplikacja powłoki chłodnego dachu jest wykonywana przez certyfikowanych wykonawców przeszkolonych według najwyższych międzynarodowych standardów. Odpowiadają oni za całość procesu wykonawczego i serwis powykonawczy.